Generalforsamling i Skærbæk Beboerforening

Der er lukket for registreringer
Kom og deltag i året generalforsamling 

!Skærbæk Beboerforening 
Indbyder hermed ALLE beboere til generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00
I ”Skærbækhus”.

Kl. 19.00 Vi får besøg af landskabsarkitekt Lars Kronborg Bak fra Fredericia Kommune, 
som vil fortæller planerne for bl.a. Strandparken og strandområdet

Kl. 19.30 Vi serverer en kop kaffe/te med kage. 

Kl. 20.00 Generalforsamling

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Fremlæggelse af regnskaber
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
Jonna Heebøll (opstiller ikke)
Aksel Sørensen (opstiller til genvalg) 
6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Indkomne forslag
9. Evt. 
Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være 
indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Med venlig hilsen og på gensyn
pbv Jonna Heebøll, tlf. 20942551

Dato & tid
tirsdag februar 21, 2023
19.00 22.00 (Europe/Copenhagen)
Adresse

Skærbækhus

Skolevej 1
Skærbæk 7000 Fredericia
--Skærbækhus--
20942551
Få kørselsvejledning
Arrangør

Skærbæk Beboerforening

--Skærbæk Beboerforening--
20942551
DEL

Find ud af, hvad folk ser og siger om dette arrangement, og deltag i samtalen.