Det sker i Taulov og Skærbæk

Din Dynamiske Snippet vil blive vist her... Denne besked vises, fordi du ikke angav både et filter og en skabelon at bruge.

Sidste nyt fra Taulov og Skærbæk

Helhedsplan for Skærbæk

Helhedsplanen – borgermøde udskydes

Borgermødet omkring Helhedsplanen udskydes til slutningen af november måned.

Det var nødvendigt for at sikre den rette kvalitet af planen. Den endelige vedtagelse forventes så at ske i 1. kvartal 2024.

 J-DAG Jazz i Elbohallen

Fredag den 3. November kl. 17.00 i Elbohallen er der mulighed for at være med til et helt nyt tiltag på J-DAG - nemlig jazz for unge.

Speedrun spiller op til fest.

Entre under 30 år kun 50 kr.

Entre over 30 år kun 150 kr.

Billetter kan købes på: http://jazztrekanten.dk/forside/

Borgermøde om distributionscenter for brint ved Stakkesvang

Kom til borgermøde om den fremtidige station for brintdistribution.

Se invitationen her

Læs mere om planerne i Taubæk Nyt seneste udgave.

Jazz i Trekanten

Skærbæk Beboerforening er undervejs med en ny aktivitet, Tiny City Jazz, hvor vi over to år skal arrangere seks koncerter. To for børn, to for og sammen med de unge samt to for det voksne publikum.

Læs mere...

Køer i Strandparken

Der sættes dyr ud på overdrevet ved Strandparken, de skal afgræsse området og sikre de naturmæssige værdier på arealet.

Læs mere...

Nye borde/bænke i "byparken"

Skærbæk Bylaug har opsat to stk. borde/bænke i den nye plads mellem Overmarken og cykelstien.

Læs mere...

Tanghaven ved Strandparken

Har du lyst til at blive en del af en aktivitetsgruppe som starter en tanghave op ved Strandparken i Skærbæk?

Læs mere...

Nyt fra Skærbæk Beboerforening

Jonna Heebøll fortæller om Helhedsplanen for Skærbæk, Landsbypuljen og Landsbyforum.

Læs mere...

Redningskrans i Børup Sande

Efter henvendelser fra beboere, som ønskede en redningskrans opsat i Børup Sande, ansøgte vi Trygfonden.

Læs mere...

Ny trappe i Strandparken 

Læs mere...

 
Læs mange flere historier i TaubækNYT

TaubækNYT er lokalbladet for Taulov og Skærbæk, som fortæller om alt hvad der sker i lokalsamfundet; præsentation af nye og gamle virksomheder,  sports- og foreningsbegivenheder, bygge- og udviklingsprojekter.

TaubækNYT udgives seks gange årligt af Vmarketing og oplaget på 2.700 eksemplarer omdeles til samtlige hustande i Taulov og Skærbæk af Y'mens Club.

TaubækNYT - læs online TaubækNYT - arkivAn address must be specified for a map to be embedded