TaubækNYT arkiv

Bliv set med en annonce i TaubækNYT

TaubækNyt udkommer i magasinformat med rigtig gode muligheder for information og markedsføring!
TaubækNyt henvender sig til borgere, foreninger og virksomheder i Skærbæk og Taulov i A4 format med 4-farver på alle sider.
Er du lokal borger og har en god lokal historie, så mail til os, gerne med illustration/foto. Det er et åbent blad, men vi forbeholder os ret til at redigere i indkomne bidrag.

Dyrk dine interesser her og handel lokalt
Målet er at bladet skal være oplysende, nærværende og interessant, således vi binder lokalsamfundet sammen og styrker nærvær og samvær i begge byområder.
Foreningerne kan få omtale af arrangementer og events med, ligesom der bagerst i bladet vil være en foreningsoversigt.
Nye såvel som etablerede borgere kan finde inspiration og vejledning til de mange lokale initiativer i bladet.
De lokale næringsdrivende får her en unik platform som kombineret med hjemmesiden giver oplagte muligheder for markedsføring.
Ved nye virksomheder bringer vi gerne omtale, ligesom nye tiltag hos de etablerede virksomheder præsenteres. 
Fremsend gerne materiale incl. foto.

Udgiver og produktion

Vmarketing 
Finsensvej 9, Taulov
7000 Fredericia

Redaktion

Kris Vetter 
kv@vmarketing.dk 
Tlf. 40 10 66 68 
Skærbæk Beboerforening
Taulov Fællesråd

Layout og grafisk opsætning

Heidi Simonsen 
hs@vmarketing.dk 
Tlf. 73 84 85 45

Annoncesalg

Kris Vetter 
kv@vmarketing.dk 
Tlf. 40 10 66 68

Hjemmeside

taubæknyt.dk

Bannerannoncer

hs@vmarketing.dk

Oplag

Ca. 3.200 stk.
Distribueres til alle husstande i Skærbæk, Taulov og omegn.

TaubækNYT 2024 - deadlines og udgivelsesdatoer:

Marts:
Deadline: 19.02.24
Udgivelse: 08.03.24

December:
Deadline: 11.11.24
Udgivelse: 01.12.24

September:
Deadline: 26.08.24
Udgivelse: 13.09.24

Juni:
Deadline: 25.05.24
Udgivelse: 07.06.24