Taulov Folkeskov

  En del af vandrerute i Elbodalen

Taulov Folkeskov ligger ved et eksisterende skovareal og er en grøn forbindelse mellem Taulov og området langs Elbodalen og Spang å.
Borgere i området kan slå genvej gennem folkeskoven, da der er etableret en sti gennem den indhegning, som skal sikre de nyplantede træer mod sultne rådyr.

Gåtursforslag

Området indbyder til gåture i det der stille og roligt udvikler sig til en rigtig skov.

Skovrejsningen grænser op til et eksisterende stykke kommunal fredskov på skråningen ned mod Elbodalen, hvilket giver mulighed for at lave en lille rundtur på ca. 2,5 km fra lægehuset, via den eksisterende Elbodal vandrerute.

Elbodalruten er markeret med rødt på vedlagte kortbilag (Rute A), mens den nye sløjfe er markeret med neongrøn (Rute B). 

Der er låger i begge ender af hegnet og inde i selve skovrejsningen er der lavet et spor ned midt igennem, der er vist med blåt (Rute C). Der er nu også lagt flis, hvilket gør området mere fremkommeligt.

Hvis man går langs nordsiden kommer man forbi et lille vandhul, som ligger i en lysning, hvor der ikke er plantet træer. Her håber man på at kunne etablere et skovturssted.

Terrænet er ret stejlt visse steder og kommunens skovstykke er smalt, så man kommer let til at gå ind på den private nabogrund, hvis man går på egen hånd.

I bunden af slugten kan man med fordel holde til venstre, for at komme tørskoet over på den anden side, hvis man skal retur mod Taulov. Eller man kan holde til højre for at komme nord på til Taulov Skovvej.

Alle ønskes en god vandretur i det skønne område.

An address must be specified for a map to be embedded