Borgermøde om distributionscenter for brint ved Stakkesvang


Kom til borgermøde om den fremtidige station for brintdistribution.

Se invitationen her


Læs mere om planerne i Taubæk Nyt seneste udgave.Blaffebænk opsat i Skærbæk

Skærbæk Bylaug har opsat en "Blafferbænk" på det grønne område ved Coop 365. 
Bænken er til de folk, der gerne vil have et lift ind til byen - men det er også i orden at bruge bænken til et lille hvil. 


Jazz i Skærbæk

Lørdag den 19. august kl. 11.00 i teltet på Skærbæk Lystbådehavn 

er der mulighed for at være med til et helt nyt tiltag - nemlig jazz.

Daimi & Louisiana Jazzband og vores lokale Pia Jeberg Trio.

Entre 80 kr. incl. 1 genstand. 

Billetter kan købes på:
http://jazztrekanten.dk/forside/

 

 Køer i Strandparken

Vi vil lige orientere om, at der nu sættes dyr på overdrevet.

Der er en ændring her, idet det bliver en ko med en kalv.

Desuden bliver der sat et lille læskur op i det nord-østlige hjørne af området.

Det er også vigtigt at sige, at løsgående hunde både inden for og uden for hegnet, er ”no go” i Skærbæk Strandpark.

 

 Nye borde/bænke i "byparken"

Skærbæk Bylaug har opsat 2 stk. borde/bænke i den nye plads mellem Overmarken og cykelstien. 

Området har Skærbæk fået tildelt af Fredericia Kommune til offentlig brug. Vi har med midler fra landsbypuljen fået tilplantet en del af området. Det resterende område skal blive til en blomstermark. 

Vi håber meget, at alle vil bruge området til at puste ud i eller bare nyde udsigten til markerne. 


Jazz i Trekanten

Skærbæk Beboerforening er undervejs med en ny aktivitet, Tiny City Jazz, hvor vi over to år skal arrangere seks koncerter. To for børn, to for og sammen med de unge samt to for det voksne publikum. Vi søger medlemmer til aktivitetsgruppen så kunne det være noget for dig så kontakt mig. Gruppens arbejde vil bestå i at finde tid og sted for koncerterne og være behjælpelige med billetsalg, organisering af mad og drikke osv. Det hele i tæt samarbejde med JAZZ I TREKANTEN. Vi forventer at gruppens første møde bliver den 8. maj. 

Michael mi@manor.dk

Mere info via dette link: 

https://fredericiaavisen.dk/jazzmusik-skal-puste-nyt-kulturelt-liv-i-fem-smaabyer-i-trekantomraadet/


Tanghave ved Strandparken

Har du lyst til at blive en del af en aktivitetsgruppe som starter en tanghave op ved Strandparken i Skærbæk?

Skal vi etablere en nyttehave i Skærbæk med f.eks. tang, muslinger mm. 

Vil du høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte:

 Jonna Heebøll, tlf. 20942551


Den 27. juni kl. 13-16 er det muligt at tage del i et arrangement "Smag på Lillebælt" v/Søbadet v/sheltherpladsen i Middelfart. 

 


Helhedsplan for Skærbæk

Helhedsplanen for Skærbæk skal ikke bare skabe værdi for Skærbæk by, men for hele Taulov-Skærbæk området og ikke mindst for Fredericia Kommune. Vi har en enestående mulighed for at skabe rammerne for en spændende udvikling af vores dejlige område til gavn og glæde for alle. 

Efter 4 måneders til tider intenst arbejder fra de 6 arbejdsgrupper kunne Helhedsplanudvalget i begyndelsen af februar aflevere byens ønsker og forslag til en helhedsplan for Skærbæk.

Men det var kun 1. halvleg. Nu har forvaltningen bolden med at redigere og tilpasse materialet til en præsentabel helhedsplan for Skærbæk, som i sidste ende bliver godkendt af politikerne i Fredericia Byråd.

Helhedsplanudvalget og arbejdsgrupperne følger dette arbejde tæt, og i uge 37  inviteres alle borgere i Skærbæk til en ”for høring” af helhedsplanen (flere oplysninger senere). Efter denne dialog og tilretning af planen, forventes det, at planen kommer i endelig høring før sommerferien, så godkendelse i byrådet kan ske til efteråret.

De 6 arbejdsgrupper, som består af ca. 40 borgere fra området, har lagt et stort arbejde i det materiale der nu er samlet. Ved to lejligheder har arbejdsgrupperne fremlagt status for deres arbejde til politikere fra hhv. bosætnings- og turismeudvalget samt teknikudvalget, og har fået mange flotte ord med på vejen.

Helhedsplanen er ikke et juridisk eller på anden måde forpligtende dokument, så alting stopper egentlig med planen, hvis ikke vi fra byens og forvaltningens side følger op på hensigterne. Denne udfordring tager beboerforeningen op, og med opbakning fra byen og dens mange ressourcestærke borgere, har vi gode forudsætninger for at lykkes med dette.  Ny trappe i Strandparken

En ny trappe er ved at blive opsat ned til stranden, hvilket betyder, at man ikke kan komme ned til stranden via trappen.

Når du skal ned til Børup Sande kan du  over engen eller ned af grusvejen.

Vi glæder os meget til at få ny trappe, som vi har sparet sammen til. Vi ville gerne have haft en trappe i træ, men desværre er den alt for dyr, så det bliver en trappe i cement. 

06. januar 2023 Jonna Heebøll, Skærbæk Beboerforening 


Nyt fra Skærbæk Beboerforening

Helhedsplan for Skærbæk
Den 10. november fremlagde Helhedsplanudvalget og de 6 arbejdsgrupper deres foreløbige arbejde for 3 politikere fra hhv. Bosætnings- og turismeudvalget og Tekniskudvalg.
De 6 arbejdsgrupper, som består af ca. 40 borgere fra området fik stor ros fra politikerne, og vi fik alle ekstra energi til at gå videre til næste fase i arbejdet, hvor oplæggene skal koordineres og omsættes til mere konkrete input til den kommende Helhedsplanen.

Helhedsplanen for Skærbæk skal ikke bare skabe værdi for Skærbæk by, men for hele Taulov-Skærbæk området og ikke mindst for Fredericia Kommune. Vi har en enestående mulighed for at skabe rammerne for en spændende udvikling af vores dejlige område til gavn og glæde for alle.

I det tidlige forår inviterer Helhedsplanudvalget til et borgermøde i Skærbækhus, hvor det foreløbige arbejde bliver fremlagt.

Landsbypuljen
Som tidligere fortalt har Fredericia Kommune før sommerferien uddelt 250.000 kr. til de 5 landsbyer, men desværre skal pengene være brugt inden den 31.12.22. Vi har gjort meget for at klare den opgave. Vi har bl.a. givet legeredskab til Lystbådehavnen, bænke i Strandparken, ny trappe i Strandparken, legetøj og kasse til Strandparken, planter til cykelstien, gelænder til trappen fra Klintebjerg til Tåsingevej, nye plantekasser på havnen, ny varmestyring i Skærbækhus, ny hjemmeside, fartmåler på Skærbæk Ringvej og mange andre gode projekter har vi støttet. I skrivende stund er der kun 494 kr. tilbage, så det er er vi godt tilfreds med.  

Vi har netop fået bekræftet af Fredericia Kommune også i 2023 afsætter 750.000 kr. til rådighed til projekter i landsbyerne plus 40.000 kr. til forskønnelse til hver landsby. Vi har mange ønsker endnu, som vi gerne vil have opfyldt, men har du/I nogle ønsker, så kom endelig med dem.

Landsbyforum
Fredericia Kommune indkalder 4 gange om året til et møde i landsbyforum, hvor alle bestyrelser i landsbyerne kan få information om nye tiltag i kommunen, status på landsbypuljemidlerne og få en snak indbyrdes.

Møde nr. 2 blev afholdt 24.11. hvor der var repræsentanter fra alle landsbyerne. Vi fik en fin gennemgang af netop vores projekt i Skærbæk – Helhedsplan for Skærbæk, som er i gang med at blive udført. De øvrige landsbyer skal i gang efter os, men kan høste af vores erfaringer.

Vi fik også information om affaldssortering, hvor man fornemmer, at mange har svært ved at sortere det korrekt. Man kan i appen ”Affald Fredericia” finde en sorteringsguide, som anviser, hvordan de forskellige ting sorteres. Er man i tvivl, så kan man ringe til Affald og Genbrug på tlf. 7210 6367.

Samtidig fik vi vidensdeling og erfaringsudveksling mellem landsbyerne. Det er rigtig vigtigt for netop at få nye ideer udefra, og hvad de andre landsbyer foretager sig.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Den 13. december 2023 - Jonna Heebøll, Skærbæk Beboerforening


Redningskrans i Børup Sande

Efter henvendelser fra beboere, som ønskede en redningskrans opsat i Børup Sande, ansøgte vi Trygfonden.

Vi var heldige at modtage en redningskrans, som vi hurtigt fik opsat på væggen på Molands hus lige i nærheden af vinterbadeklubbens sauna.

Skærbæk Beboerforening har påtaget sig ansvaret for at sørge for, at redningskransen er i god stand, så den kan være med til at redde liv, hvis uheldet er ude.

Hermed en lille instruktion i, hvordan man gør:


Vi må håbe, at den ikke kommer i brug – men skulle uheldet være ude, så hænger den der, så alle hurtigt kan få fat i den.

Den 7. december 2023, Skærbæk Beboerforening


Lang kø til nyt tankanlæg

Det var en overraskelse for alle, at åbningen af den nye lavpristank i Taulov ligefrem skabte kø hele vejen til begge sider på Adelvej

Det danske brændstofselskab Go’on åbnede i uge 8 for hanerne til en spritny tank i Taulov.
Tanken er beliggende på adressen Adelvej 2, Taulov og er nu i fuld drift og flittigt benyttet af lokale og folk på gennemrejse.
Go’ons markedschef Paulo Nielsen udtrykker stor tilfreds-hed med modtagelsen hos lokalbefolkningen i Taulov.
- Vi har fra starten af troet meget på placeringen, da det er et knudepunkt rent trafikalt. Taulov huser mange pend-
lere, så vi er glade for at kunne servicere dem på vej til og fra arbejde. Men også de lokale ser ud til, at have gavn af tankanlægget til og fra arbejde og i weekenderne, siger markedschefen til TaubækNYT.
- Det er samtidig en stor fordel, at vi har gode naboer som NETTO og COOP 365, samt det kommende vaskeanlæg (åbnet efter deadline), som også vil være et trækplaster, påpeger Paulo Nielsen.
Åbningen blev fejret fredag d. 25. februar fra kl. 14.00-17.00, hvor prisen på brændstof var sat ned til en skarp pris (besparelsen var tæt på 1,50kr pr liter diesel), og Go’ons eventkonsulenter delte give-aways ud til de besøgende og en pølsevogn med smagsprøver var sågar også med til åbningsfesten.
- Vi er meget tilfredse med fremmødet, vi fik i kampagneperiodens tre timer betjent ca. 250 kunder og solgt 10.000 liter brændstof. Det er absolut maksimum af vores kapacitet, så det var fremragende, siger en tilfreds markedschef.
- Vi fik også uddelt 600 pølser og 300 sodavand ud…alt i alt et utrolig vellykket arrangement, og vi mødte rigtig mange glade kunder, konkluderer han.
- Efterfølgende ser det også ud til, at Taulov borgerne vælger os til, og tanken bliver brugt fornuftigt, siger han.
- Vi er primært rykket ind i de områder af Danmark, hvor de multinationale selskaber er flygtet fra. Der har vi fundet et marked, og det har vist sig, at borgerne i de mindre byer er langt mere loyale over for deres lokale tank, end vi oplever i de større byer. Vi ser det som en vigtig mission at udvikle de mindre samfund, og det gøres blandt andet ved at fastholde eller skabe erhverv i lokalsamfundet, forklarer Paulo Nielsen.

Artikel bragt i TaubækNYT april 2022

Skærbæk Havnefest er tilbage

Vil du med til årets sjoveste fest sammen med alle dine naboer?
Så deltag i Skærbæk Havnefest, der varmer op til godt humør og fest allerede lørdag den 28. maj.
Den 28. maj starter billetsalget til årets Skærbæk Havnefest. Dette markeres med et hyggeligt arrangement ved Coop365 i Skærbæk, hvor der både vil være Børnenes Kræmmermarked, hoppeborg samt lidt vådt og godt til ganen for de, der møder op for at købe billetter.

Fast indslag i byen
Skærbæk Havnefest har været et fast indslag i byens kulturliv i over 20 år.
Desværre måtte festen – ligesom så mange andre – lægges på is i både 2020 og 2021 på grund af corona. Men nu er Skærbæk Festlaug igen klar med det velkendte koncept, som for mange er årets lokale højdepunkt.
Som det har været sædvane i en del år, varmes der op til havnefesten
allerede lørdag den 28. maj, hvor de eftertragtede billetter til selve festen sættes til salg fra kl. 11.00.
- Vi har i en del år samarbejdet med vores lokale supermarked om at gøre en hyggelig familiedag ud af billetsalget, og derfor opfordrer vi alle til at møde personligt op og købe billet til årets havnefest, fortæller formand for Skærbæk Festlaug, Lars Midtgaard.

Ryd op på værelset
På den store billetsalgsdag vil der, ud over selve billetsalget, være mulighed for at byens børn kan rydde op på værelset og derefter sælge ud af det legetøj, de ikke længere har lyst til at have. På parkeringspladsen foran Coop365 vil der blive lagt paller ud, og hvert barn, der ønsker det, kan få 1-2 paller og derfra sælge ud af lege-sagerne.
Der vil desuden blive opsat en hoppeborg, hvor alle byens børn er velkomne til at komme og lege, måske imens mor og far er på indkøb i Coop365.
Hvis børnene har lyst til at blive hængende lidt på pladsen, vil der blive sørget for salg af øl og vand samt grillede pølser med brød, så de voksne kan få lidt godt til ganen imens børnene hygger sig.
- Vi håber at rigtig mange af Skærbæks borgere – både nye og gamle – vil komme forbi på billetsalgsdagen og hilse på os... og forhåbentlig også købe billet til havnefesten, siger Lars Midtgaard.
Som altid finder årets havnefest sted den 3. lørdag i august, i år er dette den 20. august. Her vil der allerede fredag eftermiddag og aften, traditionen tro, blive arrangeret den store høvdingebold-turnering på Skærbæk-afdelingen af Fjordbakkeskolen samtidig med at Skærbæk Amatørteater spiller årets Skærbæk Revy i teltet på havnen.
Lørdag vil byens store kræmmermarked løbe af stablen på lystbådehavnens område og om aftenen serveres der en 3 retters menu i teltet mens Skærbæk Amatørteater endnu en gang opfører årets revy. Efterfølgende spilles der op til dans i teltet af bandet North Avenue.
Hvis dit barn ønsker at deltage med en bod i Børnenes Kræmmermarked lørdag den 28. maj, skal I sende besked til Mette Kragholm på 2990 4033 eller mette@kragholm.com.

Artikel bragt i TaubækNYT april 2022


Masser at byde på i lokalområdet

Ung familie med mod på livet, ønskede at finde bolig i Fredericia-området, med kort afstand til de væsentlige daglige fornødenheder

Det var ikke tilfældigt, at valget faldt på Højdedraget i Taulov.
- Vi er begge født og opvokset i Fre-dericia og har boet flere år i Erritsø, siger Anders Thomsen til TaubækNYT.
- Boligmarkedet i og omkring Erritsø er presset med hensyn til beliggenhed og ikke mindst priser, hvorfor vi begyndte at kigge lidt i periferien af Fredericia og endte i Taulov, supplerer Anita Hansen.
Familien ønskede nærhed til daginstitutioner, skole og indkøbsmuligheder, ligesom der gerne måtte være sportsfaciliteter i nærområdet.
- Vi fik kontakt til den lokale ejendomsmægler Mike Andersen, som havde flere gode ”husmuligheder” at byde på, siger de samstemmende.
Anders arbejder i Kolding og Anita arbejder i Vejle, så logistikken og nærheden til motorvejsnettet betød også meget for beslutningen om at deres nye hjem skulle være i Taulov.
- Vi er jo tæt på alting her i Taulov og i nærområdet er der vand og smuk natur tæt på ligesom de daglige nødvendige aktiviteter kan findes i cykel eller gåafstand fra boligen. Og når vi så kan spare lidt penge på samme størrelse hus her som i Erritsø, så er det jo optimalt, siger de.
God, seriøs og kompetent
behandling
Mike Andersen er lokal mægler og sætter en ære i, at såvel fastboende som tilflyttere får et højt serviceniveau ved henvendelse til butikken.
- Jeg lægger megen vægt på kundebetjeningen og at nye kunder skal føle sig velkommen i butikken, lige fra første kontakt og til salg eller køb er realiseret, siger han med et smil.
- Det er en stor tilfredsstillelse når det som her er tilfældet lykkes med at finde det helt rigtige hus til en ny tilflytterfamilie, siger ejendomsmæg-leren.
- Vi har fået en særdeles god behand-ling af Mike og hans forretningspartner Nicolai i forbindelse med fremvis-ning og køb af boligen, siger parret fra Erritsø.
De fremhæver især den gode opfølg-ning fra ejendomsmægler firmaet og den ærlighed og åbenhed samt positive tilgang de har mødt.

Foråret betyder travhed
På Adelvej 15 i Taulov hos ejendomsmægler Mike Andersen er der travlt, nu hvor foråret begynder at vise sig og mange fremvisninger af boliger presser på og giver lange arbejdsdage.
Mike har mange års erfaring som ejendomsmægler og sammen med Nicolai Unnerup, som har styr på og ansvar for det økonomiske og markedsføringsdelen udgør de et stærkt makkerpar.
Som lokal ejendomsmægler er det vigtigt at have lokalkendskabet i top og viden om hvad der sker, helst før det sker! Man er tæt på begivenhederne, når man omsætter boliger og driver forretning i et lokalområde. Det er en absolut fordel.
- Det handler jo om resultater og om at sælge kundernes bolig på den bedste og hurtigste måde, kombineret med de for sælger lavest mulige omkostninger. Så vi bruger ikke unødige penge på store kampagner og marketing, men sørger for at vi fra mund til øre får optimal markedsføring, konkluderer mægleren.

Artikel bragt i TaubækNYT april 2022