Velkommen til Skærbæk Helhedsplan

Vision for Skærbæk: En levende landsbyBaggrund 

Skærbæks særpræg er dannet af den omgivende natur og af skiftende tiders erhverv. Byens aktuelle udvikling mod nord styres hovedsageligt af eksterne interesser. Det har allerede nu ført til, at Skærbæk har fået en høj andel af små lejeboliger, hvor lejerne gennemsnitligt bor kort tid ad gangen. 

De fleste af byens huse bebos af samme familie i årtier og i mange tilfælde gennem generationer. Det har været medvirkende til at skabe de stærke fællesskaber, som karakteriserer Skærbæk. Det er en kvalitet, som byen ønsker bevaret, også på længere sigt. 

Derfor ønsker byen gennemført en helhedsplanlægning, som skal sikre variation og kvalitet i kommende boligområder. Det er samtidigt en anledning til at integrere de nye bydele i den omgivende natur. 

Skærbæk er en del af Naturpark Lillebælt med naturrelaterede indsatser og projekter langs Lillebælt. Det er derfor naturligt, at en helhedsplan for Skærbæk har et stærkt fokus på vores natur. 

Det er i tråd med, at forskellige organisationer som FN og EU arbejder for at stille krav om mere natur – op til 30%. Samtidig har den danske regering bebudet, at der vil komme en dansk naturlov, som implementerer EU's krav. 

Desuden har Fredericia Kommune gennem ”Fredericia for Verdensmålene” forpligtet sig til at arbejde for at opfylde FNs 17 Verdensmål om bæredygtighed. Det understøtter vi i varierende grad i vores arbejde på Helhedsplanen. 

De internationale mål trækker i samme retning som helhedsplanen for Skærbæk. Derfor har Fredericia kommune et naturligt engagement i planens gennemførelse.

Vision for Skærbæk 

En levende landsby 

Om 25 år vil beboerne i Skærbæk kunne sige: 

”Selvom Skærbæk er vokset, er det stadig en levende og venlig landsby med et rigt liv, hvor sammenhold og god planlægning sikrer plads og omsorg til og for alle aldersgrupper. Her siger vi stadig: ”Go-daw”, når vi møder hinanden.” 

Selvom vi er blevet flere, er Skærbæks identitet fulgt med. Skærbæk opleves som én landsby, hvor der er værnet om byens harmoniske samspil med bælt, fjord og skov. 

Små oaser skaber luft i de nye boligområder. Nye bæredygtige boligformer er skudt op og bidrager til byens forskelligartede udtryk. Samtidig er mange eksisterende boliger blevet energirenoveret - og nogle endda revet ned og erstattet af nye huse. 

Den nye naturkorridor fra Børup Skov til Gudsø Vig sætter på smukkeste vis en grænse for byens vækst. Det grønne stisystem, der slynger sig mellem bakkerne og ned mod havnen, skaber samhørighed. Stisystemet er videreført i de seneste 25 års bebyggelser sammen med nye naturområder. 

Byens afgrænsede vækst har gjort det muligt at skabe balance mellem kapacitet og lokalt behov for byens daginstitution og skole ved en udvidelse af bygninger, der tjener flere funktioner. 

Byparken med nye fælles aktiviteter i Skærbæks nordlige del aflaster havneområdet som byens centrum. 

Havnens liv har bredt sig vestpå, hvorved det er blevet muligt at udvikle havnemiljøet med nye opholdsarealer, caféer, havnerelaterede forretninger og andre virksomheder. Fritidsfiskere, lystsejlere, ikke støjende vandaktiviteter samt folke- og kulturliv deles om de helt unikke arealer langs Kolding Fjord og Lillebælt. 

Området omkring Skærbækværket er udviklet til et kraftcenter for energi på internationalt plan med tilhørende campus, hvor forskning, udvikling og forsøg går hånd i hånd med uddannelse. Nye teknologier er kommet til, og nye unge mennesker har bosat sig i Skærbæk. 

En lang tradition for bådebyggeri med bierhverv er fastholdt. I løbet af de seneste 25 år har nye erhvervsvirksomheder fået plads såvel blandt eksisterende bebyggelser som i særlige erhvervsområder. 

Naturen er Skærbæks ydre ramme, beboernes engagement driver kultur- og fritidslivet, og erhvervene er drivkraft for aktivitet og udvikling. 

Skærbæk har videreført sin mangeårige udvikling, men er stadig helt sig selv. 


Indsatsområder: 

Natur 

Beliggenheden ved vandet har formet livet i Skærbæk og vænnet beboerne til, at naturen er lige uden for døren. Skærbæk er vokset og breder sig nu på markerne nord for byen. Byens enhed og dens sammenhæng med naturen skal bevares. Det kræver sikring af naturarealer omkring byen og planlægning af grønne områder i de nye boligområder. Ved anlæg af en naturkorridor fra Børup Skov til Gudsø Vig (Studsdal Vig) kan man både sikre en faunapassage mellem disse to naturområder og skabe en naturlig grænse for byens vækst, således at byen også på længere sigt opleves som en sammenhængende by i harmoni med den omgivende natur. Naturen rykker med ind i byen i form af stisystemer og grønne kiler.