Andelsboligforeningen Ellipsen2

Andelsboligforeningen Ellipsen 2 består af 8 huse beliggende på Ellipsen i Skærbæk.
Husene er bygget i 1990 – 6 huse på 96 m2 og 2 huse på 86 m2.

Det er muligt at stå på venteliste ved at kontakte formanden.


Bestyrelsen:

Formand Jonna Heebøll, Ellipsen 28, tlf. 20 94 25 51

Kasserer Ellinor Nielsen, Ellipsen 34, tlf. 21 62 61 28

Best.mdl. Anita Fredslund, Ellipsen 32, tlf. 30 31 39 26

Suppl. Connie Strøm, Ellipsen 30, tlf. 21 25 91 99