Årsmøde med flot opbakning

 

Elbo-Hallen kunne til sit årsmøde afholdt onsdag den 21. marts konstatere et flot fremmøde

En veloplagt formand Niels Henry Andersen kunne byde velkommen.

Han kunne i sin beretning fortælle om et begivenhedsrigt 2023, hvor flere skelsættende ting skete.
Halinspektør John Laugesen fratrådet i efteråret, efter han allerede i foråret 2023 havde bekendtgjort, at han ville stoppe. Han ønskede at bliver farfar på fuld tid. Niels Henry takkede ham for den mangeårige indsats.
Da John og Niels Henry i mange år har kørt parløb omkring Elbo-Hallen, var det naturligvis lidt mærkeligt nu, at skulle sige goddag til en ny halinspektør og daglig leder.

Nye tider og ny energi
Heldigvis var der et ansøgerfelt med Kim Trelle iblandt, som efter samtale sagde ja til jobbet.
Han kørte parløb med John fra 1.9 til årets udløb for, at blive sat ordentlig ind i tingene
Han er den helt rigtige mand til jobbet sagde formanden. Han har talentet, lysten og energien til at drive hallen og alle faciliteterne videre og vi føler allerede nu det er et godt match.
Vores fælles ønske er en blomstrende fremtid for vores fælles fyrtårn Elbo-Hallen som med den nye halinspektør vil vise, at lokalerne og faciliteterne er meget mere end idræt, men også et socialt samlingspunkt for både Taulov og Skærbæk, hvor både virksomheder, foreninger og private er velkomne i de nyrenoverede omgivelser.

2023 har været et hektisk år med både nybyggeri, renovering og skifte af halinspektør og senest er det også lykkedes at få et forpagterpar til cafeteriet.
Vores drøm var, at der kom et forpagterpar, der kunne se mulighederne i de nye køkken og serveringsfaciliteter som efter renoveringen og opbygningen står flot.
Niels Henry fremhævede også, at det har været en stor investering med blandt andet kølefaciliteter og nye maskiner, hvorfor det var vigtigt, at det nye forpagterpar kunne se mulighederne i den mangesidede forretning, som faciliteterne giver, både med hensyn til daglig servicering af idrætsudøverne i hallerne og fitness området, samt til møder, events, messer og meget mere.
Derudover vil parret også satse på afhentning af mad (catering).
Vi er derfor meget glade for at Linnea og Zeynel som forpagterpar. De sprudler af energi og virkelyst og har mange gode ideer til, at skabe et godt og solidt forretningsgrundlag.
Fra FU (Forretningsudvalgets side) er man meget glade for udviklingen og de nye unge mennesker, som kan drive Elbo-Hallen frem mod det fyrtårn og kultur- og idrætscenter, som bør være samlingspunktet for os alle.
Formanden roste FU for arbejdsindsatsen gennem hele året, som har budt på mange udfordringer.Byggeriet og renoveringerne
2023 har været året, hvor byggeriet endelig nærmede sig enden og faciliteterne har kunnet tages i brug.
Selvom der fortsat mangler enkelte småting, er de fleste væsentlige elementer nu færdiggjort og taget i brug af de mange aktive foreninger.
Nu har man taget fat på at renovere inspektør boligen, så Kim Trelle kan få en god base, at drive sit virke fra. Forventningen er at han kan flytte ind fra april 2024
Så sidste punkt er, at få det gamle cafeteria på 1-salen renoveret og færdiggjort, så det også kan blive et aktiv for foreningerne og således billard kan få deres faciliteter op at stå igen. 


Tekst: Kris Vetter, 22. marts 2024