Gode nyheder omkring vejomlægning

 

 Ingen tvivl om, at den kommende omlægning ved Taulov og Skærbæk imødeses med spænding og en vis frygt lokalt. Herover ses den nye vejføring, som forventes færdig ultimo 2025.